شرایط اخذ نمایندگی فروش

: الف – تعهدات نماینده فروش به شركت

نماینده موظف است كه به صورت ماهانه و مطابق با برنامه زمان بندی که قبلا به شرکت اعلام نموده است 200 متر مربع ورق دریافت نماید

نماینده موظف است كه محصولات ذكر شده را با توجه به عرضه و تقاضاي بازار به مقدار مورد قبول از ظرفيت واقعي شركت بفروش برساند

فروش تمامي محصولات ذكر شده درب كارخانه بوده و تمامي هزينه ها از جمله حمل كالا و ساير هزينه ها به عهده نماینده ميباشد

كالاي فروخته شده به هيچ وجه قابل برگشت يا تعويض نخواهد بود

نحوه تسويه حساب نماینده با شركت در زمان سفارش تماماً بصورت نقدی خواهد بود

نماينده فروش مسئول معاملات خويش با اشخاص ثالث و غيره بوده و اين شركت هيچ مسئوليتي در اين خصوص نخواهد پذيرفت

نماینده فروش موظف گردید یک برگ چک یا سفته به مبلغ خرید یک ماه محصول را در وجه شرکت به عنوان تضمین خرید به صورت امانی واگذار نماید

: ب – تعهدات شركت به نماینده فروش

شركت موظف است كه اجناس درخواستي نماینده را با توجه به حجم درخواست حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از دريافت (100 % نقدي) تحويل نمايد

شركت در نمايشگاههاي بين المللي صنعت ساختمان با توافق نماینده و مديران ارشد شركت خواهد بود

افزايش قيمت محصولات طي زمان بندي مشخص به نماینده اعلام خواهد گرديد

دانلود فایل شرایط اخذ نمایندگی

نمایندگی های موجود

تهران
مسجد سلیمان
بوشهر
کرمانشاه
شهربابک
بم
لارستان